1.Giriş Bu yazım kuralları, Avrasya Üniv

1.Giriş
Bu yazım kuralları, Avrasya Üniversitesi lisans öğrencilerinin hazırlayacakları
Bitirme Projelerinin yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bitirme projesi hazırlamakla yükümlü öğrenciler bu kitapçık içinde anahatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır.
2. Baskı Düzeni
2.1 Kâğıt Standartları ve Cilt
Hazırlanacak tezlerin yazım ve basımında “A4” (210×297 mm) standardı kâğıt kullanılır. Ciltlenip kesim yapıldıktan sonra tezlerin son boyutları 205×290 mm olacaktır. Tercihan 80-100 gramajlı birinci hamur beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Projenin ön ve arka kapakları parlak beyaz kartondan hazırlanmalıdır. Projeler ciltlenerek beş nüsha olarak teslim edilmelidir.
2.2 Kâğıt Kullanım Alanı
Kağıdın sol kenardan 4 cm, sağ kenardan 2.5 cm., üst ve alt kenardan 3.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır.
2.3 Yazım Özelliği
Yazılar bilgisayarda, 12 punto büyüklükte, Times New Roman yazı karakteri kullanarak, iki yana dayalı (justified) olarak, 1.5 satır aralıkla yazılması gerekmektedir. Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden (virgül, nokta, soru işareti, iki nokta üst üste, noktalı virgül, …) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ondalık sayılar yazılması gerekiyorsa dil Türkçe ise sayılar arasına virgül kullanılmalıdır. Paragrafın ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında bir boş satır bırakılmalıdır.

3. Tez Yazım Düzeni
Tez yazım düzeni aşağıda gösterilen sırada olmalıdır:
1. Dış Kapak
2. İç Kapak
3. Tez Sonuç Formu
4. Teşekkür
5. Özet
6. Abstract
7. İçindekiler
8. Tablo listesi
9. Şekil Listesi
10. Giriş

11. Sonuçlar
12. Kaynaklar
13. Ekler
3.1 Kapak Sayfasının Düzenlenmesi
Proje kapak sayfasının kullanım alanı, Kağıt Kullanım Alanı kısmında verilen kullanım alanı ile aynıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Kapak sayfalarında sayfa numarası bulunmamalıdır. Ekler bölümünde kapak örneği verilmiştir.
3.2 Bölüm ve Metin Sayfasının Belirlenmesi
Projelerde başlıklar “ondalık sistem” ile numaralandırılacaktır. Başlıklar bölüm numarası, kaçıncı başlık olduğu, hangi başlığın alt başlığı olduğuna göre numaralandırılmalıdır. Başlıkların numaralandırılmasında 6’dan daha fazla

seviyelendirilme yapılmamalıdır. Projelerde ana bölümler Bölüm No şeklinde
belirtilecektir.
3.3 Sayfa Numaralandırılması
Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine yazdırılacaktır. Projede her bölüm, ayrı bir sayfadan başlayacaktır. Bölümlerin başlangıç sayfalarına sayfa numarası yazdırılmayacaktır. Dış ve iç kapaklar haricinde proje metnine kadar olan sayfalar küçük romen harfleri ile numaralandırılmalıdır.
3.4 Tablo, Şekil Düzeni ve Numaralandırılması
Tablo ve şekillerin kağıdın kullanım alanı içine uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Tablo sola dayalı, sekil ortalanmış olmalıdır. Tablo ve şekiller bölüm numarası ve kaçıncı tablo/şekil olduğuna göre numaralandırılmalıdır. Tablonun numarası ve açıklayıcı bilgileri tablonun üst orta kısmında, şekil numarası ve açıklayıcı bilgileri ise şeklin altına ortalanarak verilmesi gerekmektedir. Tablo ve şekil gösterimi için aşağıda birer örnek verilmiştir. Tablo ve şekillerden önce ve sonra birer satır boşluk bırakılmalıdır. Her tablo ve şekil metin içerisinde önce çapraz-başvuru kullanılarak ilişkilendirilmeli, daha sonra sunulmalıdır.

Tablo.1. qRT-PCR için kullanılan primer ve prob dizileri
Gen
Şekil 4.4 qRT-PCR’da Yakima Yellow ile işaretli β-aktin (a), FAM ile işaretli
Bax (b), Fas (c) ve Bcl-2 (d) amplifikasyon eğrileri.
3.5 Kaynakların Metin İçinde Gösterimi
• Kaynaklardan hiç değiştirilmeden yapılan alıntıların, dört satıra kadar “….” arasında gösterilmesi gerekir. Alıntının sonunda köşeli parantez içinde yazarın soyadı ve yıl belirtilir. Örneğin; [Başaran, 1993], [Başaran ve Erdal, 1998].
• Eğer aynı yazarın aynı yılda yaptığı iki farklı çalışmadan alıntı varsa, yazarın soyadı, yıl, “_” işareti ile belirleyici numarası belirtilmelidir. Örneğin; [Başaran, 1993_1] [Başaran, 1993_2].
• Alıntı içerisinde bir başka alıntı mevcut ise bu alıntıların “…….” arasında verilmesi
gerekir.

• Alıntı içerisinde atlanılan bölümler için (…) üç nokta sembolü kullanılmalıdır.
• Dört satırı aşan alıntılarda çift tırnak yerine, satır başından 1 cm içeriden italik olarak alıntının yazılması gerekir.
• Alıntılar tez yazarının kendi cümleleri ile ifade edilmiş ise tırnak işareti kullanımına gerek yoktur. Alıntının sonunda köşeli parantez içinde yazarın soyadı ve yıl belirtilir.
• Kaynaklardan hiç değiştirilmeden alınan tablo ve şekillerin açıklayıcı bilgilerinin
sonunda, köşeli parantez içinde yazarın soyadı ve yıl belirtilir. Örneğin; Figure 4.1
Akciğer kanseri patofizyolojisi. [Başaran, 1993]
• İnternet sayfalarından yapılan alıntılar için, alıntı sonuna örnekte belirtildiği gibi “WEB” kelimesi ve belirleyici numaradan oluşan kod ve yıl köşeli parantez içinde eklenmelidir. Örneğin; [WEB_1, 1997] [WEB_12, 1998]
• Yazar sayısı 3’ten fazla olan kaynaklarda, bütün yazarların soy isimlerini yazmak yerine, sadece birinci yazarın soy ismi yazılmalı ve et al. ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin; [Jain et al., 1997] gibi.
3.6 Kaynak Yazımı
Kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Kaynakla ilgili bilgi 2. Satıra taşıyorsa, 2. Satır ve diğer satırlar 0.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
3.6.1 Kaynakların Türlerine Göre Yazımı
Kitap:
• Escalone, S.K. (1987), Critical issues in the early development of prematureinfants, New Haven, CT: Yale University Press.
Bir kitabın değişik baskıları
• Fromkin, V., Rodman, R. (1988), An introduction to language. (4th ed.), New
York: Holt, Rinehart & Winston.

Çeviri kitaplar:
Hem yazarın hem de çeviren kişilerin adları yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte “Levi- Strauss, C.” yazarın ismi, “J. Neugroschel & P. Hoss, Trans.” çevirenlerin ismidir.
• Levi-Strauss, C. (1985), The view from afar (J. Neugroschel & P. Hoss, Trans.), New York: Basic Books. (Original work published 1983).
Birden fazla editörlü kitaplar
• Deibel, T. L., Gaddis, J.L. (Eds.) (1987), Containing the Soviet Union: A critique of US policy, Washington: Pergamon-Brassey.
Kitaptaki makaleler:
Aşağıdaki örnekte “Reflections on containment” kitabın adı, “Containing the Soviet
Union: A Critique of US policy” makalenin başlığıdır.
• Kennan, G.F. (1987), Reflections on containment. In T.L. Deibel & J.L. Gaddis
(Eds.), Containing the Soviet Union: A Critique of US policy.
Magazin dergilerindeki makaleler:
• Budiansky, S. (1988, January 11), Score one for Mr. Darwin US News & World
Report,pp.51-52.
Belirli periyotlarda yayınlanan dergilerdeki makaleler:
Aşağıdaki örnekte 30 derginin sayısıdır (volume).
• Torem, M.S. (1987), Ego-state therapy for eating disordes, American Journal of
Clinical Hypnosis, 30, 94-130.
Gazete makaleleri:
• Legum, C. (1987, December 31), African nations debate merits of single-party system, Chiristian-Science Monitor, pp. 7-8.

Bir kuruluş ya da grubun çalışması
• American Institue of Certified Public Accountants, (1987), Audits of
ArgicultiralProducer and Agricultural Cooperatives, New York: Author.
Kişisel görüşme
• Boyle,T. (1988, February 24), (Personal interview).
Yazarı bilinmeyen çalışmalar:
Aşağıdaki örnekte “Extra calcium changes mood” konu adı, “APA Monitor” dergi/kitap
adıdır.
• Extra calcium changes mood, (1987), APA Monitor, p.7.
Üç ya da daha fazla yazarlı çalışmalar: Aşağıdaki örnekte 6 derginin sayısıdır
(volume).
• Andrulis, D.P., Beers, V.S., Bentley, J.D., et al. (1987), Medicaid and hospital care for AIDS patients, Health Affairs, 6, 110-118.
Aynı yazarların değişik yıllardaki çalışmaları
• Brown, R., & Lakey, B. (1983), Trial and error in ……
• Brown, R.,& Lakey, B. (1987), Acceptance……
Ansiklopedi
• Woodley, D.J. (1990), Acne World Look encyclopedia, Chicago: World Book.
• Brazil, (1970), Harper encyclopedia of the modern world, New York: Harper.
Tez
• Üstün, A. (1995), Tarihi Yapılarda Restorasyon Yöntemleri, DEÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Doktora Tezi, 246 sayfa, İzmir.

İnternet: Alıntının yapıldığı internet sitesi bilgisi aşağıdaki formatta yazılmalıdır.
“WEB” kelimesi ve belirleyici numarasından oluşan kod, yıl, yazar, sitenin başlığı, sitenin tam adresi, siteden bilginin alındığı tarih.
• WEB_1, (1997), Peter Norton, Peter Norton’s Web Site, http://ow.ly/eMz23015RCF

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s